AdKontekst

czwartek, 18 października 2012

Uciekająca "Rodzina na Swoim"


Pozostało już niewiele czasu (raptem do końca tego roku), aby skorzystać z programu „Rodzina na Swoim”. Jeśli klienci spełniają warunki programu i znajdą  mieszkanie odpowiadające wymaganiom kredytu z dopłatami, to decyzja powinna być prosta. Trudno bowiem lekko odmówić przyjęcia w prezencie kilkudziesięciu tysięcy złotych, a tyle można skorzystać biorąc kredyt z pomocą państwa zamiast kredytu standardowego.

10 lokalizacji z największym udziałem w kwocie kredytów RnS wypłaconych
w I połowie 2012 r.


Źródło: BGK

Dla kogo i na co Program Rodzina na Swoim

Kto może skorzystać
 - single
 - małżeństwa
 - osoby samotnie wychowujące dziecko lub dzieci
Wiek
 - do 35 lat, ograniczenie wiekowe nie dotyczy samotnych rodziców, a w małżeństwach brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków 
Cena m. kw.
 - cena m. kw. mieszkania czy domu musi mieścić się w przyjętych limitach cen; są one różne dla poszczególnych województw i ich stolic
Maks. powierzchnia mieszkania
 - do 50 m. kw. single
 - do 75 m. kw. rodziny i osoby samotnie wychowujący dzieci
Maks. powierzchnia domu
 - do 140 m. kw. dla małżeństw i samotnych rodziców
Dopłaty dotyczą kredytu finansującego
 - 30 m. kw.  
 - 50 m. kw. mieszkania - dla małżeństw i samotnych rodziców
 - 70 m. kw. domu - dla małżeństw i samotnych rodziców
Inne ograniczenia
 - singiel nie może być wcześniej właścicielem nieruchomości mieszkaniowej
 - rodziny nie mogą być właścicielami mieszkania lub domu w momencie podpisywania umowy kredytowej
Warunki utrzymania dopłat
- nieruchomość musi służyć wyłącznie celom mieszkaniowym, nie można jej wynająć. Dopłaty traci też osoba, która w czasie ich otrzymywania stanie się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej. Wyjątek stanowi spadek.

 Dodatkowo możesz skorzystać zaciągając najkorzystniejszy na rynku kredytu "RnS" za naszym pośrednictwem, ponieważ naszych klientów dodatkowo wynagrodzimy. Zapraszamy do kontaktu, tel. 601-855-531, e-mail: amw.finanse@o2.pl